Waar vele mensen bij elkaar zijn, is het noodzakelijk om rekening te houden met elkaar, ieder viert vakantie op zijn eigen wijze en iedereen heeft zijn eigen hobby's en interesses. De directie van de camping poogt in zijn beleid dan ook de individuele geaardheden te respecteren.Samen kunnen we voor eenieder een fijne vakantie realiseren.

Daarvoor zijn de volgende spelregels van belang:

 

 

Vanwege de veiligheidsvoorschriften moet de leiding weten, wie er op de camping is en met hoeveel mensen men is, daarom meldt u zich op het bureel voor inschrijving. 

 

 

Zo nodig wijst de gastheer of gastvrouw de kampeerplaatsen aan.

 

       Om ambulance, brandweer en ander diensten doorgang te verlenen parkeert men NIET op de toegangs- en binnenwegen. 
Nuttige telefoonnummers: Medische Spoeddienst en brandweer 100
Rijkswacht 101
Politie Balen 014/81.06.51
Politie Mol 014/33.07.11
Dokter van wacht  011/40.31.84 
 

Uiteraard rijdt men stapvoets, houdt men rekening met spelende kinderen en hindert men anderen niet met opwaaiend stof of opspattende modder.

 

 

Men neemt de openbare rust en welvoeglijkheid in acht en men betoont respect door houding en gedrag.

 

 

Geniet van uw favoriete muziek, maar dan wel zo dat deze de anderen niet stoort. Na tien uur 's avonds maakt men geen lawaai of herrie; opdat de anderen kunnen rusten en de kinderen kunnen slapen.

 

  Bij bezoek dient de wagen van de bezoeker op het parkeerterrein geplaatst te worden en is het niet toegestaan dat men deze wagen het kampeerterrein laat betreden met het gebruik van uw eigen inkomkaart. Tussen 23u00 en 07u00 is de toegang tot de camping voor motorvoertuigen ontzegd: daardoor wordt geluidsoverlast vermeden. Fietsers en voetgangers kunnen evenwel op en af het terrein. In deze periode wordt absolute stilte gevraagd.
 

Men gaat zorgvuldig om met eigen en andermans eigendommen, daarbij denkt men ook aan de veiligheid m.b.t. gas, water en elektriciteit. De sanitaire voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk. Denk bij gebruik ervan aan de regels van hygiëne en houd deze ruimten schoon.

 

 

Bij schade of ongeval moet men meteen de leiding waarschuwen. Deze kan dan helpen en indien nodig maatregelen nemen om erger te voorkomen.

 

  Laat vuil of afval niet staan voor anderen. Katten, konijnen en vogels kunnen deze verspreiden. Huisafval dient verplicht gedaan te worden in de hiervoor voorziene plastiekzakken welke enkel te bekomen zijn in het kantoor tegen betaling van 1,50 euro voor restafval en 1 euro voor PMD en dienen gebracht te worden naar de hiervoor voorziene containers bij de ingang van het kampeerterrein.
 

Iedere kampeerder dient zich voor zijn caravan of bungalow te laten verzekeren tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

 

 

Vergoedingen, zoals het vast recht elektriciteit en het abonnement dienen voor 1 april betaald te zijn.Gemeente belasting dient uiterlijk op 1 juli betaald te zijn.

    

 De kampeerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn perceel, gras afrijden, snoeien van struiken en het snoeien van bomen. Het is echter verboden

om bomen te vellen zonder uitdrukkelijke toelating (kapvergunning) van gemeente Balen.

   
     
     
Elke standplaats dient afgemaakt te worden met een laurierhaag ( 0,80m hoog).    
     
   
  De Belgische kampeerwetgeving verbiedt aanbouwsels.   
Een caravan Moet vrijstaan en verplaatsbaar zijn. Toegelaten is 1 standaard berghok (Inlichtingen kantoor) en luifel, uitgevoerd als een voortent, max 12 m².   
Een bungalow  Moet gebouwd zijn onder 1 dak.De maximale toegelaten grondoppervalkte is 60m². Standaardberghok eventueel toegelaten (Inlichtingen kantoor), afdak toegelaten tot max 12m².  
Opbergbakken voor gasflessen zijn toegelaten, mogen enkel hiervoor worden gebruikt en mogen niet afgesloten worden. De maximale grootte van een bungalow wordt bepaald op 60m², van een caravan 48m².Alles wat schaduw werpt op de grond zoals berghok, luifel, voortent e.a. dient tot het bepalen van deze maximale bezettingsgrootte.  
 

Openingsuren zwembad: 09:00 tot 20:00.

 

 
 

In de sporthal is er de mogelijkheid tot betalend telefoneren.

 

 
  Krachtens Art. 89 ten 8e van het veldwetboek, mag geen vuur gemaakt worden op minder dan 100 m. van huizen, bossen, heide, boomgaarden, hagen, koren, stro, hooischelven.Buiten de kampeerverblijven mogen vuren en komforen slechts aangestoken worden wanneer het terrein binnen een kring van tenminste een meter vrijgemaakt is van alle takken, twijgen, dode bladeren, groen, enz. Zodra aangestoken moeten zij onder permanent toezicht staan.Kampvuren mogen in geen geval aangestoken worden zonder de uitdrukkelijke toelating van de kampleider. Na de uitdoving van de haarden moeten zij zorgvuldig met zand bedekt worden of overvloedig met water besproeid worden.  
  Het is absoluut verboden het vliegveld te betreden vanwege:  
 * het landen en opstijgen van vliegtuigen,  

 * de kabel, dienstig voor het optrekken van de zweefvliegtuigen, dewelke naast het kampeerterrein ligt en bediend wordt door een mechanische lier. 

 

 
 

Honden worden niet toegelaten op het kampeerterrein.Het volledige kampreglement hangt uit vooraan bij het bureel en de kantine. Omdat de camping steeds groeiende is, is het noodzakelijk om deze regels in acht te nemen, welke steunen op een jarenlange ervaring en op de wet van 1995.Deze wet omvat de artikelen, van waaruit bovenstaande regels zijn ontstaan en ligt ter inzage op ons bureel. Het belangrijkste is echter, dat we er SAMEN een fijne camping van maken. Wij wensen jullie dan ook een prettige vakantie toe.  

 

Namens de directie van Camping G.T.

 
© GT Keiheuvel. Serviced by AdocZ